Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s některými novými typy řízení, která se v oblasti věcných práv objevila v souvislosti s úpravou obsaženou v občanském zákoníku, poukázat na praktický význam a souvislosti těchto řízení i na praktické obtíže, které mohou být s jejich aplikací spojeny. Tam, kde k těmto novým řízením existuje již rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, bude poukázána i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost.

Program semináře:

 • řízení na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • řízení na oddělení ze spoluvlastnictví
 • řízení na odklad zrušení spoluvlastnictví
 • řízení na stanovení hranic pozemků
 • řízení o žalobách z imisí
 • řízení proti tzv. privilegovaným imisím
 • řízení proti důsledkům provozu na pozemních komunikacích
 • řízení na odstranění stromů a žaloba na prevenci před výstavbou stavby
 • řízení na ochranu před přesahem nebo podrostem větví a kořenů stromů a rostlin
 • řízení na zrušení služebnosti
 • řízení z přechodných ustanovení občanského zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit