Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH v roce 2019 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Mgr. Milan Tomíček, Ph.D.

Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

Odborný program

Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Seminář bude zaměřen na aplikační problémy, včetně praktických příkladů a dostatečný časový prostor bude věnován diskusi a dotazům posluchačů.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží a pořízení zboží z jiného členského státu,
 • základní pravidla při přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu podle aktuální právní úpravy, včetně dílčích změn od roku 2019,
 • základní pravidla pro dodání zboží do jiného členského státu,
 • specifická pravidla při uplatňování DPH při pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu (přemístění zboží, dodání zboží v systému call-off stock, pořízení zboží včetně montáže nebo instalace z jiného členského státu, zjednodušený postup v třístranném obchodu a další specifické postupy při intrakomunitárním obchodování se zbožím),
 • přiznávání daně a odpočet daně při dovozu zboží podle aktuální právní úpravy v návaznosti na nový celní zákon,
 • základní pravidla pro uplatňování daně při vývozu zboží, včetně změn ve vazbě na celní zákon a aktuální judikaturu Soudního dvora EU,
 • základní pravidla pro vymezení místa plnění u služeb, včetně změn od roku 2019,
 • uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku osobami neusazenými v tuzemsku a jejich promítání do daňového přiznání a kontrolního hlášení v roce 2019,
 • uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění mimo tuzemsko plátci daně, včetně předkládání souhrnných hlášení,
 • zvláštní režim jednoho správního místa u digitálních služeb, včetně změn od roku 2019.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály, včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH v uvedené oblasti.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit