Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozhodčí řízení v souvislostech

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D.

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Odborný program

Seminář bude věnován aktuálním otázkám rozhodčího řízení. Po restrikci v posuzování platnosti rozhodčích doložek po roce 2010 dochází v poslední době k judikaturnímu vývoji.

Seminář se tak konkrétně zaměří na

  • Možnosti sjednávání rozhodčích doložek
  • Otázky objektivní arbitrability. O jakých sporech lze dohodnout rozhodčí doložku v závazkovém právu, věcných právech, pracovním právu, korporátním právu
  • Vztah procesních pravidel soudních rozhodování pro rozhodčí řízení. Kdy je namístě, aby rozhodce přistoupil k poučení účastníků, kdy se musí vypořádat s důvody, proč neprovedl některé důkazy apod.
  • Jaké jsou limity soudního přezkumu rozhodčích nálezů
  • Z jakých důvodů může soud přezkoumávat rozhodčí nálezy v exekučním řízení
  • Kdy půjde o částečnou neplatnost rozhodčí doložky a kdy bude rozhodčí doložka neplatná celá
  • Jaké jsou limity ujednání o appointing authority
  • Jaké jsou podmínky pro uplatnění pohledávek věřitelů v novém soudním řízení, byl-li rozhodčí nález pohledávku jim přiznávající označen v exekuci za materiálně nevykonatelný. Kdy se taková práva promlčují.
  • Za jakých podmínek se může dlužník domáhat vrácení plnění, které plnil na materiálně nevykonatelný rozhodčí nález
  • Jaké jsou možnosti rozhodčího řešení sporů přeshraničním způsobem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit