Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování v roce 2019

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-132/2006

Odborný program

Nabízíme Vám jediný seminář, který Vás zasvětí, jak na úseku územního plánování postupovat v praxi po významné novele.

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Seminář bude zaměřen na nejaktuálnější informace a na aplikaci nových právních předpisů z oblasti územního plánování potřebné pro územně plánovací praxi.

Základem semináře budou:

  • Pořizování změn územních plánů zkráceným postupem (včetně příkladů návrhu obsahu změny a návrhu usnesení zastupitelstva obce o pořízení změny)
  • Standard vybraných částí územního plánu
  • Územní plán s prvky regulačního plánu
  • Aktuální informace k problematice závazných stanovisek orgánů územního plánování
  • Vybrané rozsudky soudů a aktuální metodiky
  • Velký blok dotazů a odpovědí (doporučujeme zaslat dotazy cca 1 týden předem na adresu pořadatele info@bovapolygon.cz)
  • Informace o další novele stavebního zákona i o rekodifikaci stavebního práva

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit