Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura k březnu 2019

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář přináší výklad aktuálních problémů a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze).

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost.

Z odborného programu semináře (výběrově):

 • Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?
 • Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?
 • Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem apod.l).
 • Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?
 • Rozpor s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?
 • Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?
 • Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?
 • Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?
 • Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?
 • Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?
 • Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?
 • Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?
 • Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.
 • Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?
 • Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?
 • Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?
 • Nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžní jednání?
 • Praktické problémy se zdržovacími nároky
 • Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
  • je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
  • je třeba prokazovat zavinění?
  • důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
  • sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
  • může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
  • účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
  • může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
  • kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
  • majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
  • otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění
 • Náhrada nákladů právního zastoupení nepřiznaných soudem jako náhrada škody?
 • Je možné svévolně publikovat závěry vykonatelného rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření?
 • Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit