Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného změněnou právní úpravu podnikatelských seskupení. Nová úprava změnila nejen koncepci, a to zejména koncernů a jejich jednotného řízení, ale také řadu dalších jednotlivostí spojených zejména s řízením koncernu. Nově se podnikatelská seskupení strukturují na (ovlivnění) – ovládání – koncern, přičemž jsou s nimi spojeny různé důsledky a různé formy jejich organizace. Zákon také řeší důsledky poškozujícího vlivu (ovládání/řízení), zprávu o propojených osobách a právo odchodu společníků ze společnosti. Seminář se tomuto všemu bude věnovat, a to na pozadí celkové koncepce obchodní korporace a úpravy právnické osoby podle NOZ. Zaměří se také na praktické otázky spojené s možným ručením ovládající osoby, se závazností nebo nezávazností koncernových pokynů či na pravidla pro vypracovávání zprávy o propojených osobách.

Odborný program semináře:

 • Koncepční změny v pojetí právnické osoby a osob blízkých
 • Podnikatelské seskupení a jeho účastníci
  • Člověk
  • Korporace
  • Nadace a jiné „non-profit“ osoby jako osoby vlivné
  • Svěřenský fond jako účastník podnikatelského seskupení
  • Další právnické osoby (stát ..)
  • Věřitel a další mimo stojící osoby jako vlivné / ovládající osoby
 • Typy podnikatelského seskupení
  • Ovlivnění (vlivná a ovlivněná osoba)
  • Ovládání (nové domněnky ovládání)
  • Jednání ve shodě
 • Koncern jako forma ovlivnění
  • důvody vzniku koncernu
  • existence koncernového zájmu
  • jednotné řízení
  • koncernová deklarace
  • možná sanace újmy a její podoby
 • Pokyny do obchodního vedení v koncernech a jejich limity
  • Závaznost?
  • Následky neposlechnutí
  • Zákonnost pokynu
 • Zpráva o vztazích zpracovávaná ovládanou nebo řízenou osobou
 • Odpovědnost vlivné osoby za újmy (typy újmy, pokračující újma apod.) a její limitace
 • Ručení vlivné osoby za dluhy
 • Vyloučení z členství ve statutárním orgánu pro vlivnou nebo ovládající osobu rozhodnutím soudu
 • Právo společníků ovládající nebo řízené osoby na odkoupení podílu při podstatném zhoršení postavení nebo jiném podstatném poškození
 • Přechodná ustanovení pro podnikatelská seskupení vzniklá před 1. 1. 2014

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit