Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Geometrický plán pro právníky

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Bc. Jaroslav Holý

vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřadu pro hlavní město Prahu, věnuje se lektorské a publikační činnosti v oblasti katastru nemovitostí, je držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a členem zkušební komise IV. pro obor státní služby zeměměřictví katastr nemovitostí.

Odborný program

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s geometrickým plánem jako technickým podkladem k sepisování listin pro změnu právních vztahů k nemovitostem.

Seminář je zaměřen na vysvětlení pojmu geometrický plán, jeho obsah a využití při nakládání s nemovitostmi. Účastníci semináře získají prakticky využitelné znalosti o tom, jak použít geometrický plán při tvorbě smluv a dalších podkladů pro správní a soudní řízení. Seminář je aktualizován na nejnovější poznatky a judikaturu.

Výklad probíhá formou interaktivního semináře s využitím případových studií a příkladů s ukázkami. Seminář je určen advokátům a advokátním koncipientům, notářům a notářským kandidátům, podnikovým právníkům, zaměstnancům obecních a krajských úřadů a všem, které tato problematika zajímá.

Odborný program semináře:

  • Geometrický plán – důvody pro jeho vyhotovení a zakázka na tvorbu
  • Obsah a náležitosti geometrického plánu
  • Ověření a potvrzení geometrického plánu
  • Forma geometrického plánu, autorizovaná konverze a vidimace
  • Geometrický plán jako neoddělitelná součást listin pro zápis do katastru
  • Vliv některých ustanovení občanského zákoníku na potřebu vyhotovení geometrického plánu
  • Vztah superficiální zásady k obsahu katastrální mapy a geometrického plánu
  • Dělení a slučování pozemků, souhlasy orgánů veřejné moci, překážky při slučování pozemků
  • Návaznost geometrického plánu na dosavadní zápisy v katastru a jeho technická způsobilost k zápisu
  • Časté nedostatky podání pro zápis do katastru a jak se jich vyvarovat

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit