Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů
- se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Odborný program

Program přednášky (tematické okruhy):

 • Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • sporná řízení zahájená dlužníkem
  • sporná řízení zahájená jinou osobou
  • „nesporná“ řízení zahájená dlužníkem
  • „nesporná“ řízení zahájená jinou osobou
  • předmět řízení (peněžité a nepeněžité nároky, určovací spory)
 • Zahájení rozhodčího řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • rozhodčí doložky sjednané za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • předmět rozhodčího řízení (peněžité a nepeněžité nároky, určovací spory)
 • Zahájení jiného řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
 • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na dříve zahájená soudní a rozhodčí řízení
  • před rozhodnutím o úpadku
  • po rozhodnutí o úpadku (před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku)
  • po rozhodnutí o úpadku (po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)
 • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na „jiná“ (než soudní a rozhodčí) dříve zahájená řízení
  • před rozhodnutím o úpadku
  • po rozhodnutí o úpadku (před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku)
  • po rozhodnutí o úpadku (po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)
 • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na vykonávací a exekuční řízení a na správní a daňovou exekuci, jde-li o řízení:
  • zahájená před zahájením insolvenčního řízení
  • zahájená po zahájení insolvenčního řízení (před rozhodnutím o úpadku, po rozhodnutí o úpadku)
 • Účinky zpeněžování majetkové podstaty na probíhající řízení (včetně jiných než soudních a rozhodčích a včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení) týkající se zpeněžovaného majetku
 • Vliv výsledků insolvenčního řízení (po jeho skončení) na dříve zahájená řízení o majetkových nárocích týkajících se dlužníka
 • Vliv výsledků insolvenčního řízení (po jeho skončení) na možnost zahájit nalézací řízení o majetkových nárocích, které byly nebo měly být vypořádány v insolvenčním řízení
 • Vliv výsledků insolvenčního řízení (po jeho skončení) na možnost zahájit vykonávací nebo exekuční řízení o majetkových nárocích, které byly nebo měly být vypořádány v insolvenčním řízení
 • Význam incidenčních sporů po skončení insolvenčního řízení, jde-li o:
  • pravomocně skončené incidenční spory
  • pravomocně neskončené incidenční spory
 • Spory z „lepšího práva“
  • podstata sporů z „lepšího práva“
  • spor z „lepšího práva“ v průběhu insolvenčního řízení
  • spor z „lepšího práva“ po skončení insolvenčního řízení
  • nároky, jež nelze prosadit prostřednictvím sporu z „lepšího práva“

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit