Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní podstata

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Odborný program

Program přednášky (tematické okruhy):

 • Typové vymezení sporů o náhradu škody v insolvenčních a konkursních souvislostech
  • spory o náhradu škody zahájené insolvenčním správcem
  • spory o náhradu škody proti insolvenčnímu správci
  • spory o náhradu škody proti státu
  • ostatní spory o náhradu škody
 • Spory o náhradu škody na majetku dlužníka způsobené nevěrnou správou majetku dlužníka před zahájením insolvenčního řízení
 • Spory o náhradu škody způsobené nepodáním insolvenčního návrhu
 • Spory o náhradu škody způsobené zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu
 • Spory o náhradu škody na majetkové podstatě
  • škoda způsobená nevěrnou insolvenční správou majetkové podstaty osobou s dispozičním oprávněním
  • škoda způsobená na majetkové podstatě jinými osobami
  • škoda způsobená nesprávným rozhodnutím insolvenčního soudu
  • škoda způsobená nesprávným úředním postupem insolvenčního soudu
 • Zahájení a vedení sporů o náhradu škody v insolvenčních souvislostech
  • pravomoc (českého) soudu
  • účastenství
  • místní příslušnost soudu
  • věcná příslušnost soudu
  • poplatková povinnost
  • žalobní návrhy (podoba rozsudečných výroků)
  • typová žalobní tvrzení, břemeno tvrzení
  • typové dokazování, důkazní břemeno
  • rozhodování o nákladech řízení
 • Vedení sporů o náhradu škody po skončení insolvenčního řízení
 • Adhezní řízení
 • Odpovědnost insolvenčního správce za porušení povinností zavedených zákonem č. 64/2017 Sb.
 • Aktuální insolvenční a konkursní judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit