Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda Krajského soudu v Praze

JUDr. Roman Fiala

místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář o dědickém právu bude věnován výkladu nového dědického hmotného práva a dědického procesu účinného od 1. 1. 2014.

Základní body odborného programu semináře:

 • Právo na pozůstalost
 • Dědický nápad
 • Dědická nezpůsobilost
 • Zřeknutí se dědického práva
 • Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví
 • Pořízení pro případ smrti
 • Závěť a dovětek
 • Vydědění
 • Náhradnictví a svěřenecké nástupnictví
 • Úlevy při pořizování závěti
 • Vedlejší doložky v závěti
 • Vykonavatel závěti a správce pozůstalosti
 • Dědická smlouva
 • Odkaz
 • Zákonná dědická posloupnost
 • Právo na zaopatření
 • Činnost notářů v dědickém řízení (soudní komisariát)
 • Zahájení dědického řízení
 • Vztah dědického řízení a jiných soudních řízení, zejména insolvenčního řízení
 • Účastenství v dědickém řízení
 • Příprava jednání v řízení o dědictví a vedení tohoto jednání
 • Spory o dědické právo
 • Zjišťování majetku patřícího do dědictví a vypořádání společného jmění manželů (soupis aktiv a pasiv)
 • Správa dědictví a jiná opatření k zajištění dědictví
 • Správa pozůstalosti a její soupis
 • Obvyklá cena majetku patřícího do dědictví
 • Zastavení dědického řízení
 • Vypořádání dědictví a usnesení o dědictví
 • Zcizení dědictví
 • Odpovědnost za zůstavitelovy dluhy a účast věřitelů v řízení o dědictví
 • Přenechání předluženého dědictví věřitelům
 • Nařízení likvidace dědictví
 • Zpeněžování zůstavitelova majetku při likvidaci dědictví
 • Rozvrh výtěžku ze zpeněžení zůstavitelova majetku v rámci likvidace dědictví
 • Dodatečné projednání dědictví
 • Spory vyvolané dědictvím
 • Ochrana oprávněného dědice
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit