Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy)

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Odborný program

Praktický seminář pro personalisty a mzdové účetní – ty, kteří u zaměstnavatelů řeší každodenní otázky pracovního práva, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Cílem semináře je projít vybrané hlavní oblasti pracovněprávních vztahů, se kterými se pracovníci personálních oddělení setkávají ve své denní praxi, a v jejich rámci se zaměřit se na ty otázky a oblasti, jejichž výklad či aplikace činí obtíže. Na konkrétních příkladech z praxe i soudních rozhodnutích si ukážeme některé jejich aspekty a možná řešení. Součástí semináře bude i krátký blok o aktualitách v pracovněprávní legislativě a nových soudních rozhodnutích.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • pre-employment screening z pohledu pracovního práva a GDPR
 • výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru
 • švarcsystém
 • rozlišení mezi outsourcingem (poskytováním služeb) a agenturním zaměstnáním
 • pracovní smlouva, DPP, DPČ – náležitosti, další obvyklá i méně specifická ujednání
 • souběhy funkcí a specifika zaměstnávání manažerů
 • sledování zaměstnanců (emailová korespondence, kamery na pracovišti apod.), GDPR v personální praxi
 • praktický postup při skončení pracovního poměru; disciplinární postupy a interní šetření
 • odstupné a další platby při skončení pracovního poměru
 • odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy a benefity
 • překážky v práci na straně zaměstnance – návštěva u lékaře, pracovní neschopnost zaměstnance (práva zaměstnavatele na kontrolu; nároky zaměstnance) aj.
 • mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • aktuality z pracovněprávní legislativy a praxe
 • a další vybrané problematické otázky……

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit