Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

prof. JUDr. Zdeněk Kühn,Ph.D., LL.M., S.J.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Odborný program

Jednou ze stěžejních legislativních událostí roku 2017 bylo nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a jeho dvou doprovodných zákonů. Tak jako v případě jiných předpisů upravujících činnost veřejné správy, je i při výkladu těchto předpisů nezbytné vycházet také z rozhodovací praxe správních soudů, zejména z judikatury Nejvyššího správního soudu. Tím spíše, že řada ustanovení nového přestupkového práva je přímou reakcí na judikaturu k předchozí právní úpravě.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní pojmy a instituty předpisů upravujících trestání za správní delikty. Pozornost je věnována jak hmotněprávním otázkám, tak procesní úpravě řízení ve věcech správního trestání.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů přestupkového práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Základní témata semináře:

 • Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
 • Zásady práce s judikaturou správních soudů
 • Obecné otázky odpovědnosti za přestupky
  • pojem přestupku podle nové právní úpravy
  • právní základy odpovědnosti za přestupky
 • Řízení ve věcech přestupků
  • zahájení a průběh řízení
  • dokazování
  • rozhodnutí ve věcech přestupků
 • Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání
  • rozsah soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání
  • specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit