Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem semináře je poukázat na vybrané praktické otázky týkající se problematiky staveb, nemovitostí a tzv. nabývání od neoprávněného z hlediska postižení zásadních změn oproti úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. tam, kde lze očekávat nejvýznamnější změny v budoucí právní praxi s vysvětlením možných přístupů a alternativ a konkrétními poznatky v této oblasti v letech 2014 – 2018 v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

  • superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata superficiální zásady a její promítnutí v právní praxi z hlediska rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky
  • zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího soudu České republiky (společné ustanovení § 3023, úprava § 3028 odst. 1, 2 a speciální přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám)
  • určování hranic pozemků (hmotněprávní a procesní souvislosti v rozhodovací praxi)
  • neoprávněné stavby a přestavek
  • vybrané otázky nabývání od neoprávněného se zaměřením na společné jmění manželů
  • přehled veškeré významné rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k výše uvedeným dílčím tématům

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit