Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákoník práce - písemnosti a předpisy, které vydává zaměstnavatel+ informace o novele ZP v roce 2019

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly přijetím nového občanského zákoníku došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Používají se i nové písemnosti, aby odpovídaly novým předpisům, zejména občanskému zákoníku. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Součástí výkladu budou rovněž informace o změnách v zákoníku práce v roce 2019.

Obsah semináře:

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Vznik pracovněprávního vztahu
  • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
  • Dohoda o příslibu zaměstnání
  • Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče
 • Změna a skončení pracovního poměru
  • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
  • Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců
  • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
  • Dohoda mezi agenturou a uživatelem
  • Pokyn k práci pro zaměstnance
  • Zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli
 • Pracovní doba a dovolená
  • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby, konto pracovní doby
  • Úprava pracovní doby
  • Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené
  • Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny, osobní příplatek
 • Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku
  • Započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku
  • Smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik
  • Zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení, zástavní smlouvy
 • Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů) v roce 2019
 • Ostatní
  • Dohoda o zvýšení kvalifikace
  • Dohoda o odpovědnosti
  • Dohoda o svěřených předmětech
  • Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem zákoníku práce
 • Vzory předpisů:
  • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
  • Kolektivní smlouva
  • Pracovní řád
  • Organizační řád
  • Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
  • K používání soukromé elektronické pošty ve smyslu nařízení GDPR
  • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
  • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
 • Novela zákoníku práce pro rok 2019
  • Nově v počítání dovolené
  • Úpravy v dohodě o pracovní činnosti
  • Změny v doručování písemností
  • Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo
  • Minimální a zaručená mzda – nová úprava
  • Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit