Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Účelem semináře je poskytnout základní přehled o předpisech, s nimiž se personalisté zabývají. Jedná se např. o změny v zákoníku práce platné od 1. června 2018 a ve 2. pololetí 2018, včetně nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Rovněž budou řešeny praktické problémy účastníků semináře. Součástí výkladu budou rovněž informace o změnách v zákoníku práce v roce 2019.

Osnova semináře:

 • Změny v zákoníku práce
 • Novela zákoníku práce pro rok 2019
  • Nově v počítání dovolené
  • Úpravy v dohodě o pracovní činnosti
  • Změny v doručování písemností
  • Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo
  • Minimální a zaručená mzda – nová úprava
  • Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů
 • Nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR – první zkušenosti, problémy-řešení
 • Použití nového občanského zákoníku v personálních vztazích
 • Možnost zvýšení práv pro zaměstnance nad rámec zákoníku práce (možnosti použití principu co není zakázáno, je dovoleno)
 • Základní zásady pracovního práva a jejich použití v personální praxi – zásady ochrany veřejného pořádku
 • Proč mají ženy nižší mzdu než muži
 • Předpisy, které musí a může vydat zaměstnavatel
 • Základní požadavky na práci personalisty v oblasti před vznikem pracovního poměru a po vzniku pracovněprávního vztahu (příslib zaměstnání, výběrové řízení, správné pracovní smlouvy, DPČ a DPP)
 • Souběh funkcí statutárních orgánů
 • Jmenování, odvolání, sjednání odvolatelnosti, konkurenční doložky
 • Skončení pracovního poměru – úloha personalisty
 • Povinnosti personálního oddělení po skončení pracovního poměru
 • Výklad pojmu „nepřihlíží se“ a neplatnosti
 • Úloha a postavení personalisty v dalších oblastech pracovněprávního vztahu (náhrada škody, dovolená, pracovní doba, překážky v práci)
 • Řešení vad právního jednání a jejich následků (neplatná právní jednání, jednání, k nimž se nepřihlíží, nelegální práce, Švarc systém)
 • Personální aspekty práce z domova, při agenturním zaměstnávání a zapůjčení (dočasném přidělení) zaměstnance
 • Posuzování práv a povinností při přechodu z pracovněprávních vztahů
 • Rozšířené možnosti pro zaměstnávání cizinců
 • Návody na řešení pracovněprávních situací:
  • vznik pracovního poměru, kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy, problémy s pracovním poměrem na dobu určitou
  • skončení pracovního poměru – sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené, individuální přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit