Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019 + informace o novele ZP v roce 2019

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Uplatňování zákoníku práce přináší v praxi personalistů, mzdových účetní i vedoucích zaměstnanců mnohé nevyjasněné problémy. Seminář metodického charakteru by na ně měl odpovědět, napomoci k řešení výkladových otázek a poskytnout základní orientaci v pracovněprávních předpisech (včetně mzdových a platových). Součástí výkladu budou rovněž informace o změnách v zákoníku práce v roce 2019.

Obsah semináře:

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Uvažované změny v zákoníku práce ve srovnání s dosavadní úpravou
 • Novela zákoníku práce pro rok 2019
  • Nově v počítání dovolené
  • Úpravy v dohodě o pracovní činnosti
  • Změny v doručování písemností
  • Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo
  • Minimální a zaručená mzda – nová úprava
  • Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů
 • Vznik pracovního poměru
  • Příslib zaměstnání
  • Vstupní lékařské prohlídky, jejich úhrada
  • Diskriminační dotazníky, zjišťování údajů před vznikem pracovního poměru
  • Seznámení s bezpečnostními předpisy, s pracovním řádem, kolektivní smlouvou
  • Pracovní smlouva – forma a obsah pracovní smlouvy, podstatné náležitosti, zkušební doba, další náležitosti, informační povinnost před vznikem pracovního poměru apod.
  • Pracovní poměr na dobu určitou
  • Další pracovní poměr (dřívější vedlejší pracovní poměr)
  • Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené
  • Jmenování na vedoucí místa, sjednání odvolatelnosti
  • Mzdová účetní jako zástupce zaměstnavatele
 • Dohody o pracích mimo pracovní poměr
  • Dohoda o pracovní činnosti (změny v roce 2019) a dohoda o provedení práce – rozdíly, forma, odměňování, překročení rozsahu, vliv na nemocenské dávky, sjednání výhod
 • Skončení pracovního poměru
  • Dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby
  • Výpovědní důvody (zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče), doručování výpovědi (změny), jednotlivé výpovědní důvody
  • Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců
  • Částečná nezaměstnanost (náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti, zkrácení pracovní doby, příspěvek od úřadu práce)
  • Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce
  • Manažerské selhání, důsledky pro skončení pracovního poměru
  • Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
 • Návody na řešení pracovněprávních situací
  • Vznik pracovního poměru – kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy, problémy s pracovním poměrem na dobu určitou
  • Skončení pracovního poměru – sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené, individuální přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců,
  • Sjednávání mzdy, určování platu, zařazování do tříd, zaručená mzda, dohody o srážkách ze mzdy, průměrný výdělek, mzda při kontu pracovní doby, osobní příplatky, odměny, zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce, náhrada mzdy při překážkách v práci, výpočet náhrady škody při odpovědnosti zaměstnance, náhrada za pracovní úrazy, využití sociálního fondu nebo FKSP
 • Dovolená
  • Problematické otázky, dovolená v nerovnoměrném rozvrhu pracovní doby a při kratší pracovní době, dovolená po mateřské dovolené, automatické čerpání dovolené po 1. 11. náhrada mzdy za dovolenou, krácení dovolené, změny v roce 2019
 • Pracovní doba
  • Rovnoměrný a nerovnoměrný rozvrh, harmonogram, přestávky v práci, evidence pracovní doby, pružná pracovní doba, pracovní pohotovost, konto pracovní doby
 • Pracovní volno, překážky v práci
  • Důležité osobní překážky, překážky z důvodu obecného zájmu, mateřská a rodičovská dovolená
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit