Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jméno a příjmení v matriční praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.11.2018
9.00 - cca 14.00 hod
    —
18331

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-306/2017

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s oblastí užívání, zápisu a změn jména a příjmení, s praktickými poznatky v této oblasti a dalšími aktualitami. Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • I. Právní úprava
 • II. Jméno
  • 1. Užívání jména
  • 2. Zápis jména dítěte do knihy narození
  • 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
  • 4. Prohlášení o užívání druhého jména
  • 5. Užívání otčestva (jména po otci)
  • 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména
  • 7. Uvedení jména na matričním dokladu
  • 8. Jméno osvojeného dítěte
  • 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
  • 10. Doklady připojené k prohlášení
 • III. Příjmení
  • 1. Užívání příjmení
  • 2. Rodné příjmení
  • 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození
  • 4. Příjmení po uzavření manželství
  • 5. Užívání příjmení žen
  • 6. Užívání více příjmení
  • 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
  • 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin
  • 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
  • 10. Příjmení po rozvodu manželství
  • 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě
  • 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO EU
  • 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách
 • IV. Změna jména a příjmení
  • 1. Změna jména
  • 2. Změna příjmení
  • 3. Změna jména a příjmení - cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
  • 4. Změna příjmení za trvání manželství
  • 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
  • 6. Příslušnost matričního úřadu
  • 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
  • 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
  • 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
 • V. Správní poplatky
 • VI. Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení a zápisy prohlášení do matričních knih
 • VII. Uznávání cizozemských rozhodnutí ve věci změny příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
 • VIII. Závěr

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit