Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho platném znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. Soustředí se na podávání a projednání věřitelských insolvenčních návrhů, na fungování věřitelských orgánů, na postavení a činnost insolvenčního správce a na mechanismus uplatňování a přezkoumávání přihlášených pohledávek.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Protišikanózní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu
  • Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku
  • Střet insolvenčního řízení s řízením nalézacím a exekučním
  • Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení
  • Problematika zajištěných věřitelů
  • Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem
  • Incidenční spory z popření pohledávky
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: Na tento seminář volně navazuje seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A JUDIKATURA (MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU)“, který se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit