Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Helena Pelikánová

specialistka v otázkách důchodového pojištění advokátní kanceláře (www.akpelikan.cz)

Ing. Marta Ženíšková

odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odborný program

Nabízíme Vám seminář pro mzdové účetní zaměřený na aktuální praktické otázky týkající se pojistného na sociální zabezpečení, dávek nemocenského pojištění a důchodového pojištění podle právního stavu platného v roce 2019. Výklad bude směřovat k prohloubení znalostí o povinnostech zaměstnavatelů na tomto úseku jejich činnosti a o základních podmínkách nároku na výši dávek.

Odborný program semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2018

 • Změny od 1. 1. 2019
 • Úskalí při plnění povinností zaměstnavatele v sociálním pojištění (při oznamovací povinnost, vyplňování přílohy k žádosti o dávku, uvádění údajů v žádostech o dávku apod.)
 • Zkušenosti s poskytováním nových dávek nemocenského pojištění – s otcovskou a dlouhodobého ošetřovného
 • Zaměstnavatel a dočasná pracovní neschopnost zaměstnance
 • Výklady některých ustanovení (započitatelnost některých příjmů, navazující pracovní vztahy, základní principy postupu při zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do ciziny apod.)
 • Odpovědi na dotazy
 • Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2019 a další povinnosti zaměstnavatelů

Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení ELDP. Za využití vzorových příkladů budou zároveň upozorněni na situace, při nichž se zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí chyb:

 • Připomenutí platné právní úpravy vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění. Poslední změny ovlivňující agendu vedení ELDP: zák. č. 259/2017 Sb. (nová možnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich zpětném zúčtování v určitých situacích), zákon č. 148/2017 Sb. (tzv. „otcovská“) a zákon č. 310/2017 Sb. (dlouhodobé ošetřovné) – nové vyloučené doby
 • Okruh pojištěných osob, omluvné důvody – vyloučené doby a jejich vliv na výši budoucího důchodu – vzorový příklad výpočtu roku 2019 (§16/8 zák. č. 155/1995 Sb. a § 37/2c zák. č. 582/1991 Sb.)
 • Příklady vyplňování ELDP se zaměřením na problémové okruhy otázek
  • Dohoda o provedení práce – souběžné či navazující dohody u jednoho zaměstnavatele
  • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
  • Absence, vazba a výkon trestu
  • Zaměstnanci, s nimiž byl neplatně rozvázán pracovní poměr
  • Zaměstnankyně na mateřské dovolené
  • Úmrtí zaměstnance
  • Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
  • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
 • Ostatní povinnosti zaměstnavatelů
 • Dotazy, diskuze

Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy. Účastníci semináře obdrží podkladové materiály k přednášené problematice.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit