Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2019

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Helena Pelikánová

specialistka v otázkách důchodového pojištění advokátní kanceláře (www.akpelikan.cz)

JUDr. Ludmila Trnková

legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví

JUDr. František Vlasák

oddělení nemocenského pojištění a pojistného Ministerstva práce a sociálních věcí

Odborný program

Nabízíme Vám unikátní seminář pro mzdové účetní zaměřený na aktuální otázky týkající se pojistného na sociální zabezpečení, dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění a zdravotního pojištění podle právního stavu platného v roce 2019.

Odborný program semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2019

 • Změny od 1. 1. 2019
 • Úskalí při plnění povinností zaměstnavatele v sociálním pojištění (při oznamovací povinnost, vyplňování přílohy k žádosti o dávku, uvádění údajů v žádostech o dávku apod.)
 • Zkušenosti s poskytováním nových dávek nemocenského pojištění – s otcovskou a dlouhodobého ošetřovného
 • Zaměstnavatel a dočasná pracovní neschopnost zaměstnance
 • Výklady některých ustanovení (započitatelnost některých příjmů, navazující pracovní vztahy, základní principy postupu při zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do ciziny apod.)
 • Odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění v roce 2019

Tato část je zaměřena na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje.

 • Přehled posledních změn v důchodovém pojištění
 • Doby pojištění, náhradní doby pojištění
 • Stručně o důchodových dávkách a jejich výši – vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019
  • Tzv. „předdůchod“ poskytovaný z doplňkového penzijního spoření a jeho vliv na budoucí výši přiznávaného důchodu
 • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění – připomenutí posledních změn, nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů
 • Využívané tiskopisy, vzorové příklady ELDP
 • Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění
 • Diskuze, závěr

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2019

 • Informace o případných změnách v oblasti zdravotního pojištění
 • Okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance
 • Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů
 • Vyměřovací základ - zahrnované a nezahrnované příjmy, minimální vyměřovací základ
 • Odvody pojistného, podávání přehledů o platbách pojistného
 • Odpovědi na dotazy

Obsah semináře bude upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit