Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH v roce 2018 a změny od roku 2019

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Odborný program

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019,
 • změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,
 • praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
 • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
 • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
 • vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
 • sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,
 • nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019,
 • režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny od roku 2019,
 • správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019,
 • aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019.

Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit