Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Na tomto dvoudenním semináři bude podrobný výklad zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a metodických informací a výkladů vydaných Ministerstvem financí a na připravované změny od roku 2019. Praktické aplikace budou vysvětlovány s použitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení základních pojmů se zaměřením na změny od roku 2019,
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2018 a 2019,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží a změny od roku 2019,
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2018 a změny od roku 2019,
 • zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných digitálních služeb a změny od roku 2019,
 • navrhovanou úpravu pro jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) podle směrnice o DPH od roku 2019,
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,
 • vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů a změny od roku 2019 v této oblasti,
 • rozšíření možností opravy výše daně v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
 • sazby daně a změny v roce 2018 a připravované změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn v roce 2018 a 2019,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od roku 2019,
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU a dílčí změny v této oblasti od roku 2019, včetně specifických postupů u přemístění zboží, call-off skladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a nových dopravních prostředků,
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí ve vazbě na celní zákon,
 • vývoz zboží a osvobození í od daně při vývozu zboží ve vazně na celní zákon a metodickou informaci GFŘ, včetně změn od roku 2019,
 • praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn od roku 2019,
 • zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny od roku 2019,
 • správu DPH v tuzemsku a změny od roku 2019 (praktické dopady zrušení zvláštních pravidel pro správu DPH ve společnosti, podávání daňových přiznání, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, vymezení osob povinných přiznat nebo zaplatit daň),
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2018 a výhled na rok 2019.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit