Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019
- problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Antonín Daněk

lektor má dlouholetou praxi kontrolního pracovníka a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hojně publikuje o problematice zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost, například je autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG). O zdravotním pojištění přednáší pro odbornou i laickou veřejnost.

Odborný program

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1. 1. 2019, změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem, aktuality s ohledem na vývoj legislativy
 • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny, příklady
 • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor
 • Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce?
 • Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? Které jsou specifické „státní kategorie“?
 • Zaměstnávání studentů po změně zákona
 • Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku?
 • Podmínky u celodenní osobní a řádné péče
 • Zpětné přiznání důchodu, státní kategorie bez kódu
 • Přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …), vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy
 • Které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?
 • Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem?
 • Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ
 • Spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů
 • Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění
 • Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění?
 • Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance?
 • Důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • Odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění
 • Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu
 • Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019
 • Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání?
 • Jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce?
 • Vliv nemoci na placení pojistného
 • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne?
 • Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností?
 • Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být?
 • Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací a zajímavostí

Poznámka: Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře. Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit