Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovněprávní minimum pro manažery

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Odborný program

Manažer zastává zpravidla dvojjedinou roli, je zaměstnancem svého zaměstnavatele, ale vůči svým podřízeným vystupuje z pozice zaměstnavatele. Bez ohledu na to, jak rozsáhlé má zaměstnavatel personální oddělení, je to právě vedoucí zaměstnanec, který je mnohdy tím prvním, na koho se zaměstnanci se svými dotazy ohledně své práce a podmínek pracovního poměru obracejí, a je to také vedoucí zaměstnanec, kdo zaměstnance řídí, přiděluje jim práci, kontroluje je, rozvrhuje jim práci, vyjadřuje se k jejich žádostem o pracovní volno, řeší konflikty na pracovišti a také neuspokojivý pracovní výkon zaměstnanců či porušování jejich pracovních povinností. Je to tak právě manažer, který by měl znát jak práva a povinnosti svých zaměstnanců, tak zejména svá oprávnění a povinnosti vůči nim.

Všemi základními právními aspekty pracovních vztahů Vás provede tento praktický seminář, jehož součástí budou i příklady z praxe a bohatá judikatura. Seminář bude zaměřený zejména na prostředí zaměstnávání v obchodních korporacích.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • Vznik pracovního vztahu
  • výběrové řízení – zákaz diskriminace, získávání dovolených informací (odpovědnost za špatně poskytnuté reference)
  • závislá práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání
  • obsah pracovní smlouvy – náležitosti, doba trvání pracovního poměru, zkušební doba, konkurenční doložka
  • informační povinnost zaměstnavatele
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  • práce cizinců
 • Specifika zaměstnávání manažerů
  • práva a povinnosti manažerů vyplývající z jejich pracovněprávního vztahu
  • zastupování zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
  • specifika zaměstnávání a odměňování manažerů
  • specifika ukončování pracovních poměrů s manažery – dohoda o odvolatelnosti
  • pracovní povinnosti manažerů a jejich odpovědnost
  • právní vztah statutárních orgánů
  • souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance
 • Práva a povinnosti manažerů vůči podřízeným
  • změny pracovního poměru a pracovního zařazení (pracovní cesta a cestovní náhrady, změna pracovního zařazení a převedení na jinou práci)
  • odměňování (způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy a benefity)
  • pracovní doba (rozvržení pracovní doby, přestávky, přesčasová práce, posuzování neomluvené absence)
  • dovolená (vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené)
  • (finanční) postihy zaměstnanců
  • posuzování překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, práva zaměstnavatele na kontrolu a nároky zaměstnance (návštěva u lékaře, pracovní neschopnost; částečná nezaměstnanost; mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené
  • kontrola zaměstnanců a důsledky neplnění pracovních úkolů
 • Pracovní podmínky
  • vnitřní předpisy, pracovní řád
  • práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti – rozsah kontroly, monitoring e-mailové pošty, kamerové systémy
  • zákaz konkurence – jiná výdělečná činnost
  • Homeoffice – výkon práce z domova
 • Skončení pracovního poměru
  • způsoby skončení pracovního poměru a jejich náležitosti
  • praktický postup při ukončování pracovního poměru
  • odstupné a další platby při skončení pracovního poměru
  • povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
  • neplatné skončení pracovního poměru
 • Odpovědnost manažera za škody, uplatňování škody vůči podřízeným zaměstnancům

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit