Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovní právo v personální praxi

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Odborný program

Praktický seminář pro personalisty a mzdové účetní – ty, kteří u zaměstnavatelů řeší každodenní otázky pracovního práva, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Cílem semináře je projít hlavní oblasti pracovněprávních vztahů – jejich druhy a náležitosti, vznik, změnu, skončení, otázky pracovní doby, odměňování, náhrady nákladů i náhrady škody aj. – se kterými se pracovníci personálních oddělení setkávají ve své denní praxi a na konkrétních příkladech z praxe i soudních rozhodnutích poukázat na některé jejich aspekty a možná řešení. Součástí semináře bude i krátký blok o aktualitách v pracovněprávní legislativě a nových soudních rozhodnutích.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • Postup před vznikem pracovního vztahu a jeho vznik
  • výběrové řízení – zákaz diskriminace, získávání dovolených informací (odpovědnost za špatně poskytnuté reference); podávání inzerátů, vedení pohovoru
  • postup před vznikem pracovního poměru – offer letter, předsmluvní odpovědnost
  • závislá práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání
  • rizika procesu uzavírání pracovních smluv (forma smlouvy, obsah, náležitosti)
  • obsah pracovní smlouvy – náležitosti, doba trvání pracovního poměru, zkušební doba, konkurenční doložka
  • informační povinnost zaměstnavatele
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  • práce cizinců
  • specifika zaměstnávání manažerů a právních vztahů se členy statutárních orgánů
  • osobní spis
 • Ochrana osobních údajů v personální praxi
  • základní povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů zaměstnanců
  • jak se připravit na GDPR v kostce
  • monitoring zaměstnanců
 • Změny pracovního poměru a pracovního zařazení
  • pracovní cesta, cestovní náhrady
  • změna pracovního zařazení a převedení na jinou práci
 • Odměňování, pracovní doba, dovolená
  • odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy a benefity
  • průměrný výdělek
  • pracovní doba – rozvržení pracovní doby, přestávky, přesčasová práce, příplatky
  • dovolená – vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené
 • Překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená
  • překážky v práci na straně zaměstnance – návštěva u lékaře, pracovní neschopnost zaměstnance (práva zaměstnavatele na kontrolu; nároky zaměstnance) aj.
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele; částečná nezaměstnanost
  • mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené
 • Pracovní podmínky
  • vnitřní předpisy, pracovní řád
  • práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • alkohol, kouření a dresscode na pracovišti
  • Homeoffice – výkon práce z domova
  • Pracovnělékařské služby
 • Skončení pracovního poměru
  • způsoby skončení pracovního poměru a jejich náležitosti
  • praktický postup při ukončování pracovního poměru
  • odstupné a další platby při skončení pracovního poměru
  • povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
  • potvrzení o zaměstnání, pracovní posudky
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • Pracovněprávní odpovědnost zaměstnance
  • odpovědnost zaměstnance včetně odpovědnosti za schodek a za ztrátu svěřených předmětů
  • odpovědnost zaměstnavatele včetně odpovědnosti za nemoci z povolání a pracovní úrazy
 • Aktuality z pracovněprávní legislativy a soudní praxe
  • základní informace o nových a chystaných legislativních změnách
  • informace o aktuální judikatuře

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit