Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.04.2018
9.00 - cca 14.30
    —
18198

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-97/2018

Odborný program

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, vlastníkům nemovitostí, autorizovaným inženýrům, architektům či advokátům. Obsahem semináře bude podrobný výklad účastenství v jednotlivých řízeních vedených podle stavebního zákona s důrazem na „nová“ řízení po velké novele stavebního zákona (např. společného územního a stavebního řízení, společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, kolaudačního řízení). Výklad bude zaměřen rovněž na procesní práva a povinnosti účastníků řízení vycházející ze správního řádu a jim odpovídající postupy stavebního úřadu. Pozornost bude věnována praktickým otázkám s využitím judikatury správních soudů a metodických stanovisek ministerstev. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků.

Program semináře:

Účastenství obecně - dle správního řádu

 • Hlavní a vedlejší účastníci řízení
 • Nepřiznání účastenství
 • Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky……

Účastenství speciálně – dle stavebního zákona

 • Stavebník v řízeních dle stavebního zákona
 • Soused v řízeních dle stavebního zákona
 • Obec v řízeních dle stavebního zákona
 • Projektant v řízeních dle stavebního zákona
 • Spolek (občanské sdružení) v řízeních dle stavebního zákona
 • Námitky účastníků řízení dle stavebního zákona – územně-technické, občanskoprávní
 • Účastníci územního řízení – územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • Účastníci stavebního řízení – stavební povolení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby
 • Účastníci kolaudačního řízení
 • Účastníci řízení o nepovolené stavbě
 • Účastníci ve společných řízeních dle stavebního zákona – společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Účast při zjednodušených postupech dle stavebního zákona – územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním stavby, společný souhlas

Dotčené orgány

 • práva a povinnosti dotčeného orgánu,
 • vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu
 • závazné stanovisko dotčeného orgánu – obsah, přezkum, lhůty

Specifické situace

 • neznámý vlastník,
 • opomenutý účastník řízení,
 • jiné (pasportizace, podjatost oprávněné úřední osoby a správního orgánu jako celku, atd.).

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit