Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Občanský zákoník nahradil pojem „právní úkony“ právním jednáním. Tato změna se každodenně uplatňuje v pracovněprávních vztazích, zejména při sjednávání, změně nebo zániku práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců vyplývající např. z pracovní smlouvy, dohod, výpovědi apod. Jedná se o požadavky na obsah nebo formu právního jednání, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Pro zaměstnavatelskou praxi je správný výklad a řešení těchto otázek velmi důležitý. V opačném případě může znamenat pro zaměstnavatele značné ztráty.

Obsah semináře

 • Použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích – zásada subsidiarity (podpůrnosti) na rozdíl od delegace (jaké smlouvy a dohody lze uzavírat podle občanského zákoníku a podle zákoníku práce, nepojmenované – inominátní smlouvy)
 • Použití občanského zákoníku v předsmluvním právním jednání (příslib zaměstnání, požadavky a předpoklady zaměstnance tvrzené ve výběrovém řízení – jejich nesplnění), zjišťování údajů o zaměstnanci
 • Ústní pracovní smlouva a dohoda
 • Důsledky faktického pracovního poměru a konkludentního jednání
 • Osoby právně jednající za zaměstnavatele, souběh funkcí, zástupce podle plné moci, překročení plné moci
 • Formy a obsah právního jednání
 • Dobré mravy, zvyklost, zavedená praxe stran a společenská úsluha – důsledky pro práva a povinnosti zaměstnavatele
 • Zastřené právní jednání, nelegální práce, Švarc systém
 • Požadavky na právní jednání – úmysl, dodatečné vyjasnění
 • Změny právního jednání zaměstnavatele provedené soudem – úprava množstevních, časových a jiných údajů ve výpovědi, pracovní smlouvě, dohodě apod.
 • Náhrada chybějícího údaje v právním jednání – výpověď bez podpisu zaměstnavatele, oprava sjednané zkušební doby apod.
 • Neplatnost právního jednání a jednání zdánlivé, k němuž se nepřihlíží – ústní zrušení a skončení pracovního poměru, sjednání povinností ve vnitřním předpisu, rozpor v kolektivní smlouvě apod.
 • Zajištění závazků zaměstnance vůči zaměstnavateli (zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy apod.)
 • Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit