Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákoník práce a pracovní právo prakticky

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Dana Blažková

poradce v oblasti pracovního práva a zákoníku práce, lektorka kurzů v oblasti pracovněprávní legislativy s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky na straně zaměstnavatelů, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu

Odborný program

Zákoník práce je kodex, který upravuje vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů bez ohledu na velikost zaměstnavatele, obor činnosti či právní formu. Ať má zaměstnavatel jednoho zaměstnance nebo tisíc, znamená to pro něj identické povinnosti a ty je třeba zvládnout. V rámci celodenního semináře projdeme problematiku od vzniku pracovního poměru, přes změny až ke skončení. Nevynecháme ani dohody konané mimo pracovní poměr. Budeme se věnovat odměňování, pracovní době, dovolené, překážkám v práci, náhradě škod, doručování písemností apod. Vysvětlíme si také způsob použití nového občanského zákoníku na pracovní vztahy, srovnáme původní a stávající právní úpravu. To vše živou formou s mnoha příklady z praxe a dostatečným prostorem pro Vaše dotazy.

Odborný program semináře:

 • legislativní stav platný ke dni konání semináře
 • závislá práce a tzv. „švarcsystém“
 • možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy
 • zákaz diskriminace
 • právní jednání podle OZ a ZP (neplatná a zdánlivá jednání - rozdíl, výčet zdánlivých jednání podle ZP)
 • vznik pracovního poměru – zkušební doba, doba určitá, informování o obsahu pracovního poměru
 • změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, dočasné přidělení, pracovní cesta
 • ukončování pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné (+ zajímavé judikáty týkající se ukončování pracovních poměrů)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
 • pracovní doba – typy rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky, odpočinky, evidence pracovní doby (nejčastější problémy), vyrovnávací období, správně vedená evidence pro kontrolu a další
 • základy bezpečnosti práce – povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti zaměstnanců, zdravotní prohlídky
 • mzda – rozdíly mezi určením a sjednáním mezd, povinné mzdové složky, zaručená mzda, přesčasy
 • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • dovolená – plánování, určování, čerpání, krácení, převádění…
 • náhrada škody, dohody o odpovědnosti (hmotná odpovědnost, odpovědnost za svěřenou věc, uznání dluhu, dohoda o srážce ze mzdy)
 • informování a projednávání se zaměstnanci
 • vnitřní předpisy
 • konkurenční chování a konkurenční doložka (zakázaná konkurence dle OZ)
 • osobní spisy, potvrzení o zaměstnání
 • doručování písemností a další…

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit