Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Odborný program

Nový zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného změněnou právní úpravu podnikatelských seskupení. Nová úprava změnila nejen koncepci, a to zejména koncernů a jejich jednotného řízení, ale také změnila řadu jednotlivostí. Nově se podnikatelská seskupení strukturují na ovlivnění – ovládání – koncern, přičemž jsou s nimi spojeny různé důsledky. Zákon také řeší důsledky negativního vlivu, zprávu o propojených osobách a právo exitu společníků. Seminář se tomuto všemu bude věnovat, a to na pozadí celkové koncepce obchodní korporace a nové úpravy právnické osoby podle NOZ. Zaměří se také na praktické otázky spojené s možným ručením ovládající osoby, se závazností nebo nezávazností koncernových pokynů či na pravidla pro vypracovávání zprávy o propojených osobách.

Odborný program semináře:

 • Změny v pojetí právnické osoby a osob blízkých a důsledky pro korporace
 • Změny v pojetí podnikatelských seskupení
 • Nadace a jiné „non-profit“ osoby jako osoby vlivné
 • Svěřenský fond jako účastník podnikatelského seskupení
 • Ovlivnění (vlivná a ovlivněná osoba)
 • Věřitel a další mimo stojící osoby jako vlivné osoby
 • Změny v pojetí ovládání (nové domněnky ovládání)
 • Jednání ve shodě
 • Koncern jako forma ovlivnění
  • důvody vzniku koncernu
  • koncernová deklarace
  • existence koncernového zájmu
  • jednotné řízení
  • možná sanace újmy
 • Odpovědnost vlivné osoby za újmy
 • Ručení vlivné osoby za dluhy
 • Pokyny do obchodního vedení a jejich limity
  • Závaznost?
  • Následky neposlechnutí
  • Zákonnost pokynu
 • Vyloučení z členství ve statutárním orgánu pro vlivnou nebo ovládající osobu rozhodnutím soudu
 • Ručení vlivné osoby za dluhy osoby ovlivněné
 • Zpráva o vztazích zpracovávaná ovládanou nebo řízenou osobou
 • Právo společníků ovládající nebo řízené osoby na odkoupení podílu při podstatném zhoršení postavení nebo jiném podstatném poškození
 • Přechodná ustanovení pro podnikatelská seskupení vzniklá před 1. 1. 2014

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit