Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Odborný program

Častým problémem praxe jsou převody, přenosy, přechody majetku, resp. jmění, a to jak v otázce vymezení samotných převáděných celků, tak v jejich právní kvalifikaci a důsledcích. Současně si všichni pamatujeme problémy se souhlasy valné hromady nebo jiných orgánů (např. původní § 196a ObchZ). Nové právo na tuto problematiku nahlíží odlišně, nejen ve věci vymezení převodu, ale zejména ve věci účasti dalších orgánů a následcích možného porušení zákona. Seminář je zaměřen na postupný rozbor jednotlivých případů a řešení možných nectěných následků jednání obchodních korporací.

Odborný program semináře:

 • Majetek vs. jmění (vs. vlastní kapitál vs. věc apod.)
 • Převody majetku (jmění) a interní souhlasy korporace a následky jejich absence
 • Převod jmění (paritních částí)
 • Výplata vlastních zdrojů korporace a zálohy na ni, vč. podílu na zisku
 • Pojem závodu (věc hromadná vs. věc souborná), část závodu vs. pobočka
 • Převody závodu a jiné významné majetkové částí
 • Převody pohledávek (mj. při existenci smluvního zákazu převodu)
 • Převody pohledávek v rámci převodu závodu
 • „Přenos“ trestní odpovědnosti právnických osob při prodeji majetku
 • Zástava majetku a jeho částí
 • Zástava závodu a jeho částí
 • Negative pledge a jiná disposice s majetkem omezující ujednání (obligační vs věcné právo) a následky z pohledu rejstříkového zákona
 • Následky porušení zákona nebo stanov při převodech majetku nebo jeho částí (relativní vs. absolutní neplatnost)
 • Následky porušení zákona nebo stanov na péči řádného hospodáře

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit