Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejná podpora v praktických příkladech

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář bude zaměřen na praktické příklady, na sporné otázky a na vysvětlení pojmů, které souvisejí s problematikou veřejné podpory.

Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za podporu sportu a cestovního ruchu, zaměstnancům odpovědným za problematiku Strukturálních fondů, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Obsah semináře:

 • Rozbor znaků veřejné podpory. Novinky v rozhodovací praxi institucí EU.
 • Základní principy při poskytování a přijímání veřejné podpory. Sytém pravidel, základní zásady atd. Jak zacházet s pravidly.
 • Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a jejich místo v systému pravidel veřejné podpory. Aplikace v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Podmínky použití, základní zásady.
 • Financování infrastruktury z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory. Dělení infrastruktur. Rozhodnutí EK v této oblasti. Využití SOHZ a blokové výjimky.
 • Financování sportu a veřejná podpora. Rozhodnutí EK v této oblasti.
  • Financování sportovní infrastruktury. Určení sportovních infrastruktur, u nichž je třeba pravidla veřejné podpory aplikovat. Využití SOHZ a blokové výjimky.
  • Financování sportovních klubů. Možnosti, sporné a rizikové momenty.
  • Financování dalších sportovních akcí.
 • Majetkové dispozice z pohledu veřejné podpory. Kdy se jedná o veřejnou podporu a kdy nikoliv. Postupy, doporučení.
 • Financování subjektů kontrolovaných veřejným sektorem z hlediska pravidel pro veřejnou podporu – příspěvkové organizace, municipální či krajské společnosti, státní podniky atd. Kdy jde o veřejnou podporu a kdy nikoliv.
 • Dotazy, diskuse.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit