Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • Nájem podle obecných ustanovení o.z.
 • Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního)
 • Přechodná ustanovení k ObčZ, týkající se přizpůsobení existujících nájemních vztahů nové právní úpravě
 • Vznik nájmu bytu podle ObčZ
 • Postup při uzavírání nájemní smlouvy
 • Smlouva o nájmu bytu
  • Smluvní strany
   – Příslušníci domácnosti nájemce, osoby žijící v bytě
  • Předmět nájmu bytu
   – Příslušenství bytu
  • Doba nájmu
  • Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
   – Drobné opravy v bytě, oznamovací povinnost nájemce, kauce, podnikání v bytě, chov zvířat, podnájem a další…
  • Nájemné a úhrada za služby
  • Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014
  • Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014
  • Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů
  • Nájemné za vybavení bytu
  • Slevy z nájemného
  • Prominutí nájemného
  • Sankce při neplacení nájemného
  • Další ujednání
   – Pravidla pro užívání společných prostor a další
 • Společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely
 • Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
 • Přechod nájmu na dědice
 • Skončení nájmu
  • Dohoda
  • Uplynutí doby
  • Výpověď
 • Postup při realizaci výpovědi
 • Vyklizení a předání bytu
 • Případy poskytování bytových náhrad.
 • Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb.
  • Rozsah poskytovaných služeb
  • Poskytovatel a příjemce
  • Způsob stanovení záloh a jejich změny
  • Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
  • Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit