Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na průřezové seznámení s významnou judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti věcných práv zejména z hlediska hmotněprávní problematiky.

Předmětem semináře bude zejména výběr významných rozhodnutí Nejvyššího soudu v jednotlivých oblastech věcných práv, která mají značný praktický význam, se zaměřením na praktické souvislosti a konkrétní praktické využití. Zdůrazněna budou rozhodnutí, která byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a rozhodnutí, a rozhodnutí, která byla podrobena ústavněprávnímu přezkumu v rámci řízení o ústavní stížnosti a jejichž obsah má potenciál výrazně ovlivnit právní a soudní praxi. Nebude se jednat o celkový výklad jednotlivých právních institutů, ale o zdůraznění základních judikatorních trendů v jednotlivých příslušných oblastech vykládajících novou právní úpravu. Půjde pak o přehled rozhodnutí, která nebyla v souhrnné podobě dosud systematicky uveřejněna a publikována.

Odborný program semináře:

 • Rozhodovací praxe se bude týkat zejména těchto oblastí:
  • povolení nezbytné cesty
  • zrušení a vypořádání (podílového) spoluvlastnictví a odkladu zrušení spoluvlastnictví
  • sousedská práva
  • společné jmění manželů
  • neoprávněné stavby
  • nabývání od neoprávněného
  • superficiální zásada
  • problematika staveb a pozemků
  • tzv. nabývání od neoprávněného
  • institutu tzv. přestavku
  • výkladu přechodných ustanovení v oblasti věcných práv
  • zrušení věcných břemen (služebností) pro změnu poměrů
  • neshody spoluvlastníků při správě společné věci
  • zákonného předkupního práva v režimu § 3056 obč. zák.
  • dobré víry v oblasti věcných práv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit