Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem semináře je zaměřit se na oblast likvidace spoluvlastnického vztahu z hlediska současné rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky, neboť jde o problematiku, ve které Nejvyšší soud přijal zřejmě nejvíce rozhodnutí již v poměrech nového občanského zákoníku. Seminář bude zaměřen na vysvětlení přístupu soudní praxe z hlediska, která dosavadní judikatura bude i nadále použitelná a která nikoliv, jakož i na uvedení praktických příkladů, na kterých budou dopady soudní praxe prezentovány. Samostatná pozornost bude věnována rozhodnutím, která budou vykládat novou právní úpravu tam, kde zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, obdobnou úpravu neobsahoval. Současně bude stručně věnována pozornost tzv. správě společné věci z pohledu dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu

Odborný program semináře:

  • Správa společné věci (exkurs) z pohledu stávající judikatury Nejvyššího soudu České republiky
  • podílové spoluvlastnictví a tzv. superficiální zásada (vysvětlení stavu vzniklého před 1. lednem 2014 a po 1. lednu 2014)
  • oddělení ze spoluvlastnictví (podstata, praktická využitelnost, srovnání se zrušení a vypořádáním spoluvlastnictví)
  • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – a) překážky zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, b) způsoby vypořádání spoluvlastnictví, c) přiměřená náhrada při přikázání věci, d) požadavek solventnosti spoluvlastníka
  • vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu
  • rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
  • odklad zrušení spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů, smluvní možnost odkladu a rozhodovací oprávnění soudu) a změna odkladu zrušení spoluvlastnictví
  • novelizace občanského zákoníku a podílové spoluvlastnictví

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit