Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nezbytná cesta a ochrana vlastnického práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na podrobný výklad institutu nezbytné cesty z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. a základní průřez ochranou vlastnického práva zejména s typologií žalob jednak obecně a jednak v jednotlivých oblastech věcných práv a podstatnou judikaturou tam, kde soudní praxe již zaujala stanovisko k úpravě obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb. U žalob budou vysvětleny jejich základní náležitosti, podstata, využitelnost, formulace žalobních petitů z hlediska požadavku soudní praxe se zdůrazněním praktických souvislostí zejména se zaměřením na nové typy žalob a řízení v občanském zákoníku

Odborný program semináře:

 • Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku
  • přechodná ustanovení v oblasti nezbytné cesty
  • vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
  • předpoklady povolení nezbytné cesty
  • důvody nepovolení nezbytné cesty
  • náležitosti soudního rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
  • procesní a hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o povolení nezbytné cesty – vázanost soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací povinnost soudu
  • použitelnost konkrétní judikatury Nejvyššího soudu v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.
 • Vybrané otázky ochrany vlastnického práva – obecné žalobní nástroje ochrany vlastnického práva a (zejména) nové typy žalob v oblasti věcných práv v občanském zákoníku
  • typy žalob k ochraně vlastnického práva podle občanského zákoníku – (vindikační žaloba, negatorní žaloba, určovací žaloba
  • žaloby z dobrověrného nabyvatelství (princip ochrany prostřednictvím tzv. materiální publicity)
  • žaloby na preventivní ochranu před dobrověrným nabyvatelstvím
  • žaloby na řešení důsledků spojených se superficiální zásadou
  • nové typy žalob v oblasti sousedských práv – žaloba na odstranění stromů (§ 1017) a žaloba na prevenci před výstavbou stavby (§ 1020)
  • žaloba na ochranu před přesahem nebo podrostem větví a kořenů stromů a rostlin
  • žaloba na vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
  • žaloba na oddělení ze spoluvlastnictví
  • žaloba na odklad zrušení spoluvlastnictví
  • žaloba o stanovení hranic pozemků
  • žaloba na umožnění užívání cizího prostoru (§ 1023)
  • žaloby na vypořádání tzv. neoprávněných staveb
  • žaloby spojené s institutem tzv. přestavku
  • imisní žaloba proti tzv. privilegovaným imisím
  • imisní žaloba proti důsledkům provozu na pozemních komunikacích

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit