Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavby a pozemky z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (a Ústavního soudu) ČR

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem semináře je poukázat na vybrané praktické otázky týkající se problematiky staveb, nemovitostí a tzv. nabývání od neoprávněného z hlediska postižení zásadních změn oproti úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. tam, kde lze očekávat nejvýznamnější změny v budoucí právní praxi s vysvětlením možných přístupů a alternativ a konkrétními poznatky v této oblasti. Na semináři budou uvedena rozhodnutí Nejvyššího soudu vztahující se k dané problematice s jejich vysvětlením na konkrétních případech Současně bude prezentována i judikatura Ústavního soudu, která byla vytvořena k přezkoumání správnosti judikatury Nejvyššího soudu České republiky v této oblasti

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

  • postupy soudů a praktické otázky spojené s aplikací tzv. superficiální zásady
  • zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího soudu České republiky (společné ustanovení § 3023, úprava § 3028 odst. 1, 2 a speciální přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám)
  • určování hranic pozemků (podstata institutu, východiska, další typy žalob související s určováním hranic pozemků)
  • neoprávněné stavby – právní režim neoprávněných staveb zřízených do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 – změny v právní úpravě a reakce judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky
  • přestavek – právní režim přestavků zřízených do právní režim neoprávněných staveb zřízených do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 (podstata, typové případy řešené judikaturou Nejvyššího soudu)
  • nabývání od neoprávněného – judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky – a) stav do 31. prosince 2013, b) stav po 1. 1. 2014 (vybrané otázky)
  • institut dobré víry – koncepční pojetí (§ 7), důkazní břemeno – stav do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 (dobrá víra a přestavek, dobrá víra a nabývání od neoprávněného)
  • přehled významné judikatury Ústavního soudu České republiky v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit