Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH v roce 2018

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Odborný program

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF a také o případných změnách zákona o DPH pro rok 2018.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ,
 • praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v návaznosti na informaci GFŘ,
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb,
 • základ daně a oprava základu daně a výše v roce 2018,
 • sazby daně v roce 2018,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny provedené v roce 2017,
 • osvobození od daně u služeb souvisejících s dovozem a vývozem zboží ve vazbě na aktuální judikaturu Soudního dvora EU,
 • uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2018,
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku v roce 2018 v návaznosti na informaci GFŘ,
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2018 v návaznosti na metodiku GFŘ,
 • správu DPH v tuzemsku v roce 2018 (vymezení nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby, ručení příjemce zdanitelného plnění, zvláštní způsob zajištění daně a navazující výklady GFŘ),
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2018 v návaznosti na nález Ústavního soudu ke kontrolním hlášením a novelizaci zákona o DPH od 1. 1. 2018.

Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit