Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o projednávané novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona ve znění jeho změn provedených do konce roku 2017 (zákon 64/2017 Sb. a zák. 291/2017 Sb.), zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou.

Dne 20. 3. 2018 proběhlo v Poslanecké sněmovně první čtení novely insolvenčního zákona, jež je projednávána jako sněmovní tisk 71. Cílem novely je upravit podmínky pro povolení oddlužení tak, aby byl tento způsob řešení úpadku dostupný širšímu okruhu dlužníků. Novela se má dotknout i  úpravy jednotlivých způsobů oddlužení. V rámci přednášky o způsobech řešení úpadku budou účastníci seznámeni i s projednávanou novelou.

Výklad se soustředí zejména na podmínky pro řešení úpadku oddlužením (sepis návrhu, oddlužitelný subjekt, formy oddlužení, přezkum pohledávek, věřitelské orgány).

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

 • Majetková podstata a její soupis
 • Odporovatelnost v insolvenčním řízení
 • Konkurs a účinky jeho prohlášení
 • Správa a zpeněžování majetkové podstaty
 • Konečná zpráva a uspokojení věřitelů v rozvrhu
 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením
 • Výkon práv věřitelů ve věřitelských orgánech
 • Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • Zabavitelné příjmy v oddlužení splátkovým kalendářem
 • Neplnění oddlužení, nové dluhy
 • Problematika osvobození dlužníka od dluhů
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Tento seminář volně navazuje na seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A JUDIKATURA (PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM, VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK), který se koná ve středu 28. února 2018.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit