Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Alena Kučerová

specialista pro ochranu informací společnosti OKsystem a s., odborný konzultant a lektor kurzů zaměřených na oblast dopadů GDPR v soukromém i veřejném sektoru. Od roku 2000 působila v Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vedoucích pracovních pozicích (ředitelka odboru, náměstkyně předsedy) se zaměřením na výkon dozorové činnosti UOOU a správní rozhodování. Zastupovala úřad i v rámci mezinárodní spolupráce v rámci EU. Od ledna 2017 působí jako odborný poradce a konzultant v oboru ochrana informací veřejném i soukromém sektoru, kde využívá své dosavadní zkušenosti v praxi povinných subjektů. Je spoluautorkou komentářů k zákonu o ochraně osobních údajů (C.H.BECK, 2003 a 2012), a odborných publikací (Polygon 2010 a 2013). Aktuálně publikuje odborné články k dopadům GDPR v oblasti provozu kamerových systémů v bytových domech prostřednictvím portálu: https://www.tzb-info.cz/bezpecnost (poslední z prosince 2018 – téma zpracovatelská smlouva).

Odborný program

Seminář se primárně určen pro ty, kdo se již dříve seznámili se základní problematikou ochrany osobních údajů. Cílem semináře je proto seznámit jeho účastníky s pokrokem při řešení konkrétní problematiky dopadů GDPR do právního řádu České republiky dle jednotlivých oblastí, které jsou v podmínkách nové evropské regulace, kterou představuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR) a Směrnice č. 680/2016, řešeny prostřednictvím návrhu zákona o zpracování osobních údajů a balíčku doprovodných zákonů.

Seminář se proto zaměří zejména na výklad zásadních částí GDPR, které se dotýkají povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a možnosti jejich realizace ve vztahu k výkonu dozorových působností Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále se seminář zaměří na možnosti realizace oprávnění subjektu údajů (právo být zapomenut, právo na opravu, námitky, přenositelnost a přístup k údajům, odškodňování) vůči povinným subjektům.

V rámci semináře se vyhodnotí dopady GDPR do právního řádu České republiky ve vazbě na aktuální vývoj legislativy ČR, stanoviska WP 29 a další související dokumenty (eIDAS; ePrivacy). Součástí semináře jsou rovněž informace o aktuální judikatuře v této oblasti a dalších významných tématech, které se problematiky zpracování osobních údajů dotýkají.

Odborný program semináře:

  • Základní podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů dle GDPR;
  • Nový zákon o zpracování osobních údajů – výklad jeho částí dle návaznosti na GDPR;
  • Zvláštní právní přepisy a jejich novelizace ve vazbě na Obecné nařízení nebo Směrnici 680/2016 a aktuální judikatura v této oblasti;
  • Vodítka WP 29 a jejich využití v praxi;
  • Praktické příklady pro řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů (používání sledovacích systémů, aplikovatelné právo při přenosu dat do jiných států apod.);
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit