Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

 • Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018
  • Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Změny v ZDP od 1. 7. 2017 a od 1. 1. 2018 (zákon č. 170/2017 Sb.)
  • Uplatnění srážkové daně i u příjmů do výše 2 500 Kč bez Prohlášení. Doplněno praktickými příklady, které mohou nastat.
  • Souběh příjmů DPP a ostatních příjmů dle § 6 ZDP do výše 2 500 Kč
  • Souběh odměny člena orgánu právnické osoby, který je daňovým nerezidentem a odměny z DPČ do 2500 Kč bez Prohlášení
  • Daňové zvýhodnění na první dítě – od 1. 1. 2018 – 1 267 Kč, ročně 15 204 Kč (zákon č. 200/2017 Sb.)
  • Bezúplatné plnění na zdravotnické účely – hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek – 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu nebo jednoho odběru krvetvorných buněk 20 000 Kč (zákon č. 254/2017 Sb.) – přechodné ustanovení …. uplatní se již při RZ za rok 2017
  • Prohlášení poplatníka – analogová forma nebo digitální forma
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. – zákon č. 148/20107 Sb. – účinnost 1. 2. 2018
  • Nové redukční hranice pro rok 2018
  • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
  • Maximální vyměřovací základ v r. 2018
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • Změny dané zákonem č. 310/2017 Sb. – dlouhodobé ošetřovné – od 1. 6. 2018
  • Změny dané zákonem č. 259/2017 Sb. – od 1. 1. 2018 - § 29 zákona č. 187/2006 Sb. – zvýšení procentních sazeb u nemocí delších než 30 kalendářních dnů
  • Nárok na nemocenské, karanténu, PPM u DPP a zaměstnání malého rozsahu
  • Změny v rozhodných obdobích – §§ 18 a 19 zákona č. 187/2006 Sb. – od 1. 2. 2018
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • Zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu – rozšíření o nový titul – student doktorandského studia po 26 roku věku
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Nezabavitelná částka v r. 2018
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Dohody o srážkách ze mzdy – zákon 460/2016 Sb.
  • Rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016 (odstupné a nezabavitelná částka)
  • Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Důležité změny v zákoně o pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti od 15. 8. 2017
  • Zaměstnanecká karta duální, biometrická karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vízum nad 90 kalendářních dnů za účelem sezónního zaměstnání
  • Vyhláška č. 322/2017 Sb. – seznam odvětví, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
  • Ohlašovací povinnosti při zaměstnávání cizinců, občanů EU
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
  • Započítávání osob zdravotně znevýhodněných, povinná evidence o náhradním plnění od 1. 10. 2017
  • Omezení objemu náhradního plnění u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce od 1. 1. 2018 – jen 28 násobek (do roku 2017 se jednalo o 36 násobek)
 • Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
  • Zákon č. 202/2017 Sb. – účinnost 1. 11. 2017
  • Žádost o pracovnělékařskou prohlídku a její náležitosti, subdodavatel poskytovatele pracovního lékařství
  • vyhláška č. 79/2013 Sb.
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti
  • Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání – zákon č. 206/2017 Sb. – účinnost od 29. 7. 2017
  • Agentury práce a zaměstnávání – kauce 500 000 Kč
 • Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. – změna provedena zákonem č. 203/2017 Sb. – důchodový věk 65 let (účinnost 1. 1. 2018)
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit