Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.06.2018
9.00 - cca 16.00
    —
18018

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Na základě požadavků účastníků úspěšných kulatých stolů k předchozímu zákonu o veřejných zakázkách z období let 2011 až 2015 byla tato forma kapacitně omezeného semináře znovu zařazena do programu v roce 2017. Na základě ohlasů jeho účastníků jsme se rozhodli kulatý stůl uspořádat i v roce 2018.

Ke kulatému stolu zveme zájemce o odbornou, věcnou a otevřenou diskusi nad konkrétními otázkami aplikace nové právní úpravy. Program bude i tentokrát vytvořen výlučně na základě tematických okruhů týkajících se aplikace nového zákona o zadávání veřejných zakázek stanovených samotnými přihlášenými účastníky z řad zadavatelů, dodavatelů, jejich poradců a kontrolních orgánů. Kulatý stůl bude moderován soudcem Krajského soudu v Brně podílejícím se na rozhodování ve věcech zadávání veřejných zakázek.

Účastníci mohou předem do 7. 6. 2018 „svoje“ témata zaslat na adresu info@bovapolygon.cz a sami tím vytvořit jednotlivé diskusní okruhy pro řešení modelových situací.

Připomínáme některé tematické okruhy z uplynulých kulatých stolů:

 • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
 • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
 • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky
 • Specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů a netradičních zadavatelů
 • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
 • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
 • Vztah pravidel pro zadávací řízení a postupů podle uzavřené smlouvy
 • Vztah zadávacích podmínek a smluvních podmínek po uzavření smlouvy
 • Mimořádně nízká nabídková cena
 • Přípustnost „nulových nabídek“
 • Aplikace výjimek z postupů zadavatelů

Oproti jiným pořádaným seminářům je kapacita výrazněji omezena, potvrzení přihlášky k účasti na semináři bude záviset na pořadí přihlášek až do naplnění kapacity!

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit