Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vzory písemností, smluv a dohod, které vydává zaměstnavatel, aktuality pro rok 2018

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a dalších předpisů došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle nového občanského zákoníku.

Obsah semináře:

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Vznik pracovněprávního vztahu
  • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
  • Dohoda o příslibu zaměstnání
  • Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče
 • Změna a skončení pracovního poměru
  • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
  • Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců
  • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
  • Dohoda mezi agenturou a uživatelem
  • Pokyn k práci pro zaměstnance
  • Dočasné zapůjčení zaměstnanců
 • Pracovní doba a dovolená
  • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
  • Konto pracovní doby
  • Úprava pracovní doby
  • Určení nástupu dovolené
  • Písemnosti ke krácení dovolené
 • Písemnosti v oblasti mezd a platů
  • Mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny
 • Překážky v práci, pracovní volno
  • Písemnosti k překážkám v práci, neplacené pracovní volno, důležité osobní překážky
 • Náhrada škody
  • Záznam o pracovním úrazu, dohoda o náhradě škody, písemnosti určené k úhradě škody
 • Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku
  • Započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení
 • Ostatní
  • Dohoda o zvýšení kvalifikace
  • Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
  • Dohoda o svěřených předmětech
  • Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem zákoníku práce (např. Vnitřní předpis zvyšující práva zaměstnanců)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit