Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a od roku 2018 (s přihlédnutím k přechodným ustanovením)

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti. Výklad bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2017 a podrobně budou probrány zejména změny obsažené v jeho novele - tzv. „daňovém balíčku“ platné pro rok 2018:

Program semináře:

 • Legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu:
  • Rodinné fundace
  • Vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
  • Úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP
  • Možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
  • Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
 • Společenství vlastníků bytových jednotek – úprava do zdanitelných příjmů společenství
 • Daňové a nedaňové náklady - § 24 a § 25 ZDP :
  • Úpravy do finančního leasingu
  • Daň z nabytí nemovitých věcí – daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti
  • Náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  • Daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
 • Hmotný a nehmotný majetek - § 26 - § 33:
  • Úpravy v majetku neodpisovaném
  • Odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  • Stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování
  • Majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
  • Odpisování majetku ve spoluvlastnictví
  • Změny v odpisování nehmotného majetku
 • Ostatní změny:
  • Postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci
  • Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku
 • Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů právnických osob – výklad komplikovaných stávajících ustanovení daňového zákona, ke kterým bývá vždy nejvíce dotazů, případně v nichž se nejvíce chybuje.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit