Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Jan Stiebitz

působí ve státní správě v odboru správních činností, v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, je lektorem a zkušebním komisařem IMS.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář je zaměřen zejména na aktuální právní úpravu občanských průkazů a cestovních dokladů a příklady z praxe po jednoleté zkušenosti po nabytí účinnosti zákona č. 318/2015 Sb. a po dalších menších novelách. Část semináře se bude věnovat i novele zákona publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2018.

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Odborný program semináře:

Občanské průkazy

 • právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákonů č. 318/2015 a č. 298/2016 (v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb.) a příklady z praxe
 • novela zákona související se zápisem „trvalého pobytu - adresy úřadu“ do občanského průkazu (zákon č. 456/2106 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech)
 • novela zákona, v jejíž souvislosti se zahajuje mimo jiné plošné vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)
 • nejčastější dotazy na úseku občanských průkazů
 • pojem občanský průkaz, údaje zapisované do občanského průkazu
 • vydání občanského průkazu, příslušnost úřadu pro vydání občanského průkazu
 • podání žádosti o občanský průkaz a jeho převzetí
 • platnost občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu
 • potvrzení o občanském průkazu
 • povinnosti občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu
 • přestupky
 • informační systém evidence občanských průkazů
 • správní poplatky
 • informace o zvažovaných změnách na úseku občanských průkazů

Cestovní doklady

 • právní úprava cestovních dokladů po novelách č. 318/2015, č. 191/2016 a č. 298/2016 a příklady z praxe
 • novela zákona, která zavádí mimo jiné vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)
 • nejčastější dotazy na úseku cestovních dokladů
 • pojem cestovní doklad, údaje zapisované do cestovního dokladu
 • vydání cestovního dokladu, příslušnost úřadu pro vydání cestovního dokladu
 • podání žádosti o cestovní doklad a jeho převzetí
 • platnost cestovního dokladu, skončení platnosti cestovního dokladu
 • lhůta pro vydání cestovního dokladu
 • povinnosti občanů a jiných subjektů k cestovnímu dokladu
 • přestupkové řízení
 • informační systém evidence cestovních dokladů
 • správní poplatky
 • informace o zvažovaných změnách na úseku cestovních dokladů

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit