Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář vybraných ustanovení, použitelná judikatura, praktické postupy I. část

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.04.2017
9.00 - cca 16.00
    —
17083

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

První část dvoudílného cyklu volně na sebe navazujících seminářů se zaměří na výklad nového zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. října 2016, ve světle prvních konkrétních ohlasů aplikační praxe přinášejících nové otázky. Cílem je podat co nejaktuálnější výklad nové právní úpravy a vést diskusi, která by byla srozumitelná, užitečná a sloužila každodenní aplikaci, a to s využitím širších poznatků ohledně výkladu této nové právní úpravy i dosavadní rozhodovací praxe k předchozímu zákonu.

Tato úvodní část dvoudílného cyklu bude zaměřena na podrobnosti týkající se

  • stanovení předmětu veřejné zakázky a konkrétních důsledků stanovení do zadávacích postupů,
  • stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a nových pravidel „výpočtu“,
  • jednotlivých druhů zadávacích řízení a jejich použití a možností kooperace zadavatelů mimo zadávací řízení,
  • závazných postupů zadavatelů před zahájením zadávacích řízení a v jejich průběhu podle společných pravidel pro zadávací řízení týkajících se zejména stanovení zadávacích podmínek a posuzování jejich splnění, změn zadávacích podmínek, objasňování a doplňování nabídek,
  • povinného i nepovinného vylučování dodavatelů ze zadávacích řízení,
  • podávání námitek a rozhodování o námitkách,
  • pravidel pro řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V rámci těchto tematických okruhů mohou konkrétní náplň semináře předem spoluvytvořit i samotní posluchači. Témata mohou zaslat nejpozději do 28. března 2017 na adresu info@bovapolygon.cz.

Na tuto část navazuje pokračování, které proběhne 11. dubna 2017. Jde o cyklus navazující volně, posluchači se mohou zúčastnit obou seminářů nebo kteréhokoli z nich.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit