Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.02.2017
9.00 - cca 16.30
    —
17044

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Některé postupně vyjasňuje judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum známých výkladových a aplikačních nesnází, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikaturu a nastínit řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře i judikatuře.

Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat:

 • obchodní rejstřík
  • povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti
  • dokumenty povinně zakládané do sbírky listin
  • zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti
 • orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  • valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti)
  • postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne – praktické dopady)
  • dualistická / monistická AS
  • právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce
 • postavení člena voleného orgánu
  • vznik a zánik funkce (odstoupení z funkce)
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
  • souběhy funkcí a pracovního poměru
 • podíl / akcie a dispozice s nimi
  • druh podílu / akcie, možnosti a úskalí, zápis do obchodního rejstříku
  • praktické problémy při převodech podílů / kmenových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů
  • zástavní právo k podílu
  • zánik účasti v SRO jinak než převodem, uvolněný podíl a naložení s ním
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • vlastní kapitál a jeho změny (včetně příplatků)
  • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu usnesení o nerozdělení)
  • výplata záloh a navazující praktické nesnáze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit