Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodněprávní judikatura v roce 2016

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.01.2017
9.00 - cca 16.30
    —
17043

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Třetí rok účinnosti nového civilního práva přinesl několik významných soudních rozhodnutí k výkladu ustanovení zákona o obchodních korporacích či nového občanského zákoníku, která se týkají postavení či vztahů podnikatelů. Dál narostl i počet stěžejních rozhodnutí, jež se sice váží ještě ke starému obchodnímu právu, která se však často prosadí i po rekodifikaci, vzhledem k blízkosti obou úprav či závažnosti svých závěrů. Cílem semináře je podat (napříč hlavními oblastmi obchodního práva) přehled o nejvýznamnějších z těchto rozhodnutí publikovaných v roce 2016, která mají obecnější dopad, a seznámit účastníky s jejich hlavními důsledky pro právní praxi i další vývoj odvětví.

Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí:

 • přechodná ustanovení k novému civilnímu právu
 • obchodní korporace
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová společnost
  • družstvo
 • jednání za podnikatele
 • smluvní a závazkové právo
  • obecné instituty závazkového práva
  • náhrada škody v podnikání
  • vybrané smluvní typy
 • právo cenných papírů
 • nekalá soutěž
 • vybrané otázky z úpravy věcných práv relevantních pro podnikatele
  • nabytí a přechod vlastnického práva
  • stavba na cizím pozemku dle starého práva
  • zástavní právo
 • zajištění a utvrzení dluhu
 • promlčení práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit