Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.11.2016
9.00 - cca 16.30
    —
16382

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky právní úpravou kupní smlouvy v jejích obligačních i věcněprávních souvislostech a jejími praktickými i výkladovými úskalími a podrobně rozebrat nová pravidla pro prodej závodu. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového občanského zákoníku, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek
  • kupní smlouva vs. smlouva o dílo aneb kdy jde o který smluvní typ (problémy s montáží či s koupí věci, která má být teprve vyrobena)
  • forma kupní smlouvy
  • možná obecná omezení obsahu kupní smlouvy (ochrana spotřebitele, neúměrné zkrácení)
  • změny v obligační úpravě kupní smlouvy (způsob určení kupní ceny, vznik práva na kupní cenu a jeho splatnost, další otázky)
  • specifika mobiliární koupě / koupě nemovitosti / prodeje zboží v obchodě
  • nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy, přechod nebezpečí
  • odpovědnost za vady
  • vedlejší ujednání v kupní smlouvě
  • podrobně ke koupi závodu (vymezení předmětu - prodej závodu bez určených součástí včetně dluhů, okamžik převodu vlastnického práva, účinky na jednotlivé součásti závodu, přechod dluhů a ochrana věřitelů, převod nájmu prostoru sloužícího podnikání se závodem, další otázky)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit