Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - otázky a pokusy o odpovědi

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.09.2016
9.00 - cca 16.00
    —
16369

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Bezprostředně před zahájením aplikace zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek (jeho účinnost nastává 1. října 2016) nabízíme ojedinělý seminář ve formě diskusního setkání nad jednotlivými problematickými okruhy, které již v tuto chvíli z nové právní úpravy plynou. Program semináře bude vytvořen diskusními okruhy a konkrétními otázkami, které vyplynuly z již uskutečněných seminářů k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo které byly jinak dosud v rámci odborné veřejnosti diskutovány, kromě toho budou moci konkrétní náplň semináře přímo ovlivnit i sami přihlášení posluchači, kteří okruh či otázku předem doručí do 15. září 2016 na adresu info@bovapolygon.cz.

Cílem semináře je vyložit nová pravidla v postupech zadavatelů, dodavatelů i orgánu dohledu, která vyplývají z nového zákona o zadávání veřejných zakázek, a vzájemné souvislosti těchto nových pravidel, a to i (ale nejen) pro „začínající“ zadavatele i účastníky zadávacích řízení. Formou a obsahovou náplní půjde o praktický výklad zaměřený na každodenní aplikaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek a koncesí, na možnosti využití dosavadní výkladové i rozhodovací praxe a na odhalení sporných otázek, které zřejmě teprve praxe bude muset vyřešit.

ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Základní pojmy a změny v jejich obsahové náplni oproti dosavadnímu stavu
  • Nová procedurální pravidla pro zadávání veřejných zakázek v jednotlivých zadávacích řízeních; nadlimitní režim, podlimitní režim, zvláštní postupy mimo tyto režimy
  • Nové požadavky na uzavírání, uveřejňování, obsahovou stránku a ukončování účinnosti smluv na veřejné zakázky a koncese
  • Nová pravidla vertikální a horizontální kooperace mimo zadávací procedury a systém výjimek z postupu podle zákona
  • Kvalifikace dodavatelů, základní pravidla jejího stanovování a prokazování, odlišnosti v jednotlivých zadávacích režimech
  • Nabídky – postupy při jejich sestavování a hodnocení, kritéria hodnocení
  • Problematika poddodavatelů při prokazování kvalifikace, při podávání nabídek i při realizaci plnění
  • Nová pravidla ochrany proti postupu zadavatelů
  • Pravidla řízení před orgánem dohledu, správní delikty
  • Přechodná (temporální) pravidla a důsledky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit