Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.11.2016
9.00 - cca 16.00
    —
16229

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. David Slováček

právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Téma veřejných cest, úspěšně přednášené lektory již řadu let, doznalo v poslední době řady změn vyplývajících z vývoje soudní judikatury (civilní i správní) na straně jedné, na straně druhé pak ze změn právní úpravy (přijetí nového občanského zákoníku) a samozřejmě po rozsáhlé novele zákona o pozemních komunikacích, provedené zákonem č. 268/2015 Sb. a účinné od konce roku 2015.

Tento seminář se věnuje představení problematiky vzniku a užívání účelových a místních komunikací, a to jak z pohledu veřejného, tak i soukromého práva. Vybraná témata lektoři prezentují vždy teoretickým úvodem a následně ve spolupráci s účastníky procvičují na praktických příkladech z reálného života. Nové zpracování tématu zdůrazňuje aktuální trendy práva pozemních komunikací a opírá se zejména o nejnovější soudní judikaturu, odborné publikace a stanoviska veřejného ochránce práv. Interaktivní prvky kurzu navíc pomohou účastníkům důkladněji pochopit a lépe si zapamatovat probíranou látku.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí.

Z obsahu semináře:

  • Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů.
  • Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Stav před a po účinnosti nového občanského zákoníku. Rizika investiční výstavby.)
  • Místní komunikace. (Znaky místních komunikací vybudovaných před účinností současného zákona o pozemních komunikacích a vybudovaných za účinnosti tohoto zákona.)
  • Účelová komunikace. (Znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Jak vyjadřuje vlastník souhlas se vznikem veřejné cesty? Kolik uživatelů už je veřejnost? Kdy plní cesta nutnou komunikační potřebu?)
  • Stezky a cyklostezky. (Pozemní komunikace nebo volný průchod krajinou? Turistika a nutná komunikační potřeba.)
  • Parkoviště. (Místní nebo účelové komunikace? Legálnost zpoplatňování parkování na parkovišti.)
  • Procesní aspekty posuzování existence pozemní komunikace. (Kdy se vede deklaratorní správní řízení, kdy se vydává osvědčení a kdy podat negatorní žalobu?)
  • Připojování nemovitostí na místní a účelové komunikace. (Kdy je třeba vést řízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích? Jaké podmínky může na žadatele klást obce či kraj jako vlastník místní komunikace či silnice?)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit